Gjord i Tyskland

Högkvalitativa ingredienser

Super Premium husdjursmat

Avtryck

Redaktionella uppgifter JOSERA onlinebutik
Redaktionella uppgifter
Uppgifter enligt § i 5 tyska telekommunikationslagen (TMG):
foodforplanet GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
DE-63924 Kleinheubach, Tyskland
Representeras av:
phG: foodforplanet Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
DE-63924 Kleinheubach, Tyskland
Kontakt:
Telefon: +49 (0) 9371 940 -950
E-post: kundenbetreuung [at] josera-shop.de
Registerpost:
Registrerat i handelsregistret.
Registerförande domstol: tingsrätten Aschaffenburg
Registernummer: HRA 5192
VAT-nummer:
Momsregistreringsnummer enligt §27 a i tyska momslagen:
DE283233618
Tillsynsmyndighet:
Oberbayerns regering
Futtermittelüberwachung Bayern
Sachgebiet 56
Maximilianstraße 39
DE- 80538 München, Tyskland
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de
Ansvarig för innehållet enligt § 55 punkt 2 i avtalet mellan förbundsstaten och delstaterna om TV- och radiosändningar (RStV):
Benjamin Arnold
Industriegebiet Süd
DE-63924 Kleinheubach, Tyskland


Tvistlösning
Online tvistlösning i enlighet med artikel 14, punkt 1 ODR-VO: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du kan hitta vår e-postadress i det juridiska meddelandet ovan.

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden vid ett konsumentskillnadsnämnd.

Ansvar för innehåll
Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med 7 § 1 i den tyska Telemedia Act. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet.

Skyldigheterna att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmän lag förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik rättslig överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana lagliga kränkningar tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser, över vars innehåll vi inte har inflytande. Vi kan därför inte ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Den respektive leverantören eller operatören av sidorna ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagliga kränkningar vid tidpunkten för att de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades.

En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är inte rimlig utan konkreta bevis för en laglig överträdelse. Om vi ​​blir medvetna om juridiska kränkningar tar vi bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt
Innehållet och verken på dessa sidor skapade av webbplatsoperatören är underkastade tyska upphovsrättslagar. Reproduktion, bearbetning, distribution och någon form av exploatering utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören observeras upphovsrätten från tredje part. Speciellt innehåll från tredje parter är markerade som sådana. Om du ändå blir medveten om en upphovsrättsintrång, ber vi dig att underrätta oss om detta. Så snart vi blir medvetna om juridiska kränkningar tar vi bort sådant innehåll omedelbart.